Bądź bezpieczny

Możesz pokazywać poparcie dla twojej drużyny i kibicować bez ryzykowania tego, że zostaniesz zaatakowany przez kibiców innych drużyn.

Leave a Reply