Fans on Map spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000632224, numer NIP 7010604476, numer REGON 365179016, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł, w całości opłaconym. email: biuro@fansonmap.com